انتقال تصویر بدون اینترنت و کابل با آنتن های نانو استیشن
دوربین مدار بسته

انتقال تصویر بدون اینترنت و کابل با آنتن های نانو استیشن در دوربین مدار بسته

نانو استیشن ها نوعی فرستنده گیرنده های رادیویی هستند که برای ارسال و دریافت داده های دیجیتال در فواصل زیر پانزده کیلومتر استفاده می شوند. از این انتن ها برای انتقال داده های تصویر دوربین

دوربین مدار بسته و پورتهای مهم در انتقال تصویر
دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته و پورتهای مهم در انتقال تصویر

پورت ۱۵۹۶۱ نرم افزار انتقال تصویر Kmeye پورت ۱۸۰۰۴ نرم افزار انتقال تصویر SwannVieew, +Asee,Asee پورت ۷۰۵۰ نرم افزار انتقال تصویر Iseeder, +Kweye, Kweye پورت ۳۴۵۹۹ نرم افزار انتقال تصویر iAlive, Hiviewe, Vmeye پورت ۳۴۵۶۷ نرم افزار انتقال تصویر Vmeye Super , Xmeye پورت ۱۰۰ نرم افزار انتقال تصویر Meye Plus, Meye پورت ۱۰۱ و […]

Page 1 of 2
1 2