نرم افزار شمارش افراد دوربین مدار بسته
دوربین مدار بسته

نرم افزار شمارش افراد دوربین مدار بسته

دانستن آمار و اطلاعات دقیقی از میزان تردد مشتریان در ساعات مختلفی از شبانه روز در مراکز و فروشگاه های بزرگ می تواند کمک شایانی به نحوه مدیریت و ارائه خدمات متناسب با نیاز مشتریان داشته باشد.

Page 5 of 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96