انتقال تصویر بدون اینترنت و کابل با آنتن های نانو استیشن
دوربین مدار بسته

انتقال تصویر بدون اینترنت و کابل با آنتن های نانو استیشن در دوربین مدار بسته

نانو استیشن ها نوعی فرستنده گیرنده های رادیویی هستند که برای ارسال و دریافت داده های دیجیتال در فواصل زیر پانزده کیلومتر استفاده می شوند. از این انتن ها برای انتقال داده های تصویر دوربین

Page 5 of 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 39