عبور از خط line crossing دوربین مدار بسته چیست؟
دوربین مدار بسته

عبور از خط line crossing دوربین مدار بسته چیست؟

در سیستم عبور از خط کاربر امکان این را دارد که با استفاده از امکانات نرم افزاری موجود در دستگاه ضبط NVR با کشیدن خطوط فرضی در محدوده مکان های مورد نظر برای تردد افراد ممنوعیت یا محدودیت ایجاد نماید.

وضعیت جغرافیایی و آب و هوا بر شبکه های وایرلس
دوربین مدار بسته

وضعیت جغرافیایی و آب و هوا بر شبکه های وایرلس

شبکه های وایرلس به شدت تحت تاثیر متغیرهای خارجی و داخلی قرار میگیرند که از آن جمله میتوان به پدیده های آب و هوایی مانند: باد، باران، برف، مه، دما و فشار که همگی ناشی از موقعیت جغرافیایی منطقه مورد نظر میباشد اشاره کرد.

Page 2 of 65
1 2 3 4 5 6 7 65