چه عواملی بر قیمت دستگاه DVR تاثیر گذار است؟
دوربین مدار بسته

چه عواملی بر قیمت دستگاه DVR تاثیر گذار است؟

اولین عامل تاثیر گذار بر روی قیمت دستگاه های DVR برند آنهاست. اینکه کدام تولید کننده این محصول را ساخته است تاثیر بسیار زیادی بر روی قیمت محصول خواهد داشت. دومین عامل تعیین کننده بر قیمت دستگاه DVR تعداد کانال های آن است. دستگاه های DVR بصورت معمول با کانال های ۴ یا ۸ یا […]

Page 1 of 42
1 2 3 4 5 6 42