محافظ برق دیجیتال
دسته‌بندی نشده

محافظ برق دیجیتال

مقابله با نوسانات و حذف شوک های الکتریکی قــابلیت محـافظت از کل لـوازم بــرقی، تعیین ولتاژ حداکثر و حداقل توسط مصرف کننده،دارای مـدار نویز گیر دیجیتالی و حذف شـوکهـای الکتریکی از ادوات حساس،محافظت از انتقال ولتاژ کمتر یا بیشتر از حد مجاز به دستگاه های متصل به خروجی،مجهز به تکنولوژی جلوگیری از سوختگی در برابر […]

Page 2 of 2
1 2