Category Archives: مقالات دزدگیر اماکن

  • 0

دزدگیر اماکن – ۰۹۱۲۸۶۶۵۲۲۰

دزدگیر اماکن

دزدگیر اماکن

سیستم اعلام سرقت: یکی از قسمتهای مهم سیستم های امنیت و حفاظت اماکن

سیستم اعلام سرقت میباشد. ساختار این سیستم به گونه ای میباشد که سرقت یا دزدی را

تشخیص داده و بصورت آژیر یا موارد دیگر به مخاطب یا مخاطبین خود اعلام میکند به همین

علت به آن دزدگیر نیز میگویند.

“ادامه مطلب”

  • 0

دزدگیر اماکن چیست و چیکار میکند؟

دزدگیر اماکن

دزدگیر اماکن

دزدگیر اماکن از جمله سیستم های اعلام سرقت است که عملکرد مخصوص

بخود را دارد عملکرد این سیسم اعلام سرقت به صورتی است که با تشخیص حرکت در محیط

میتواند پیغام سنسورها یا چشمی ها به چنل اصلی منتقل کند و پنل اصلی نیز این پیغام را

بصورت های مختلف میتواند به مخاطبین یا افراد سازمان اعلام کند معمولا سنسورها و چشمی ها

را در محل هایی مانند ورودی درب سازمانها و رو به پنجره ها وسایر محل های که امکان ورود غیر

قانویی در زمان تعطیلی سازمان وجود دارد نصب میکنند تا بلا فاصله بعد از تشخیص حرکت در هر

کدام از محل هایی یاد شده سیستم اعلام سرقت را فعال کنند.

“ادامه مطلب”

  • 0

آموزش نصب دزدگیر اماکن

دزدگیر اماکن-کرج

دزدگیر اماکن-کرج

در این بخش برای شما عزیزان یک آموزش کلی در مورد طریقه نصب

دزدگیر اماکن قرار داده ایم دقت نمایید موارد ذکر شده به صورت کلی

بوده و حتما قبل از نصب و راه اندازی سیستم امنیتی خود میبایست

“ادامه مطلب”

Page 3 of 3
1 2 3