Category Archives: دانستنیهای مدار بسته

  • 0

اخبار دوربین مدار بسته

اخبار دوربین مدار بسته

اخبار دوربین مدار بسته

مدلهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مرسدس بنز به دوربین های هوشمند

LG ADAS مجهز می شوند. دوربین های Advanced Driver Asshstance

Systems به اختصار ADAS توسط بخش قطعات خودرو الجی طراحی شدند.

“ادامه مطلب”

  • 0

اگه چشم انسان یک دوربین بود

چشم انسان

چشم انسان

اگه چشم انسان دوربین بود،

کیفیت آن ۵۷۶ مگا پیکسل میبود.


  • 0

پسورد دستگاه dvr

پسورد دستگاه dvr

پسورد دستگاه dvr

آیا میدانید!

اگر پسورد دستگاه DVR یا NVR شما هنوز به صورت پیش فرض

باشد و تغییر نداده باشید، صد در صد دسترسی به تصاویر شما

در کل کشور و حتی سرا سر جهان به راحتی قابل دیدن است.

 


  • 0

کابل ارتباطی زیر دریا

کابل زیر دریا

کابل زیر دریا

کابل ارتباطی زیر دریا

که برای تحمل فشار بسیار زیاد آب و محافظت در برابر آبزیان

بدینگونه طراحی شده است.


  • 0

دوربین مدار بسته در انگلستان

دوربین مدار بسته در انگلستان

دوربین مدار بسته در انگلستان

در انگلستان ۴٫۲ میلیون دوربین مدار بسته وجود دارد،

شهر لندن بیشتر از هر شهر دیگری در جهان دوربین مدار بسته دارد.


Page 3 of 4
1 2 3 4