Category Archives: دانستنیهای مدار بسته

  • 0

دوربین مدار بسته مکه

دوربین مدار بسته مکه

دوربین مدار بسته مکه

تصویر اتاق مانیتورینگ دوربین های مدار بسته مسجدالحرام


  • 0

رک دوربین مدار بسته

رک دوربین مدار بسته

رک دوربین مدار بسته

رک یک محفظه یا قفسه استاندارد شده برای جاسازی و

محافظت از تجهیزات الکتریکی و کامپیوتری است. رک ها

در اندازه های متفاوتی ساخته میشوند. اما رایج ترین نوع

رک ها که در دوربین مدار بسنه استفاده میشوند. رک های

۱۹ اینچ هستند.

 


  • 0

دوربین مدار بسته تشخیص چهره در مسکو

دوربین مدار بسته تشخیص چهره در مسکو

دوربین مدار بسته تشخیص چهره در مسکو

دوربین های مدار بسته در مسکو به فناوری تشخیص چهره مجهز

میشود. مسکو برای این کار از فناوری شرکت روسی Ntechlab

بهره خواهد برد که در نخستین تست خود به مدت دو ماه، شش

مظنون را در دام انداخت.


  • 0

کیفیت تصویر دوربین مدار بسته و دستگاه DVR و NVR

کیفیت تصویر دوربین مدار بسته و دستگاه DVR و NVR

کیفیت تصویر دوربین مدار بسته و دستگاه

۷۲۰P پیکسل برابر است با ۱۲۸۰*۷۲۰

۱۰۸۰N پیکسل برابر است با ۱۰۸۰*۹۶۰

۱۰۸۰P پیکسل برابر است با ۱۹۲۰*۱۰۸۰

تعداد پیکسل در خط افقی و عمودی تصویر را در نظر بگیرید.

۱۹۲۰ پیکسل در خط افقی و ۱۰۸۰ پیکسل در خط عمودی

در تصویر ۱۰۸۰P وجود دارد. اگر این دو را در هم ضرب کنیم

به عدد ۲۰۷۳۶۰۰ پیکسل میرسیمکه مجموع تعداد پیکسل

در تصویر است.


  • 0

اخبار دوربین مدار بسته

اخبار دوربین مدار بسته

اخبار دوربین مدار بسته

مدلهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مرسدس بنز به دوربین های هوشمند

LG ADAS مجهز می شوند. دوربین های Advanced Driver Asshstance

Systems به اختصار ADAS توسط بخش قطعات خودرو الجی طراحی شدند.

“ادامه مطلب”

Page 2 of 4
1 2 3 4