نویز در دوربین مدار بسته

  • 0

نویز در دوربین مدار بسته

نویز در دوربین مدار بسته

نویز در دوربین مدار بسته

گرمای هوا

همانطور که میدانید گرمای هوا مقاومت الکتریکی هادی ها را افزایش

میدهد و با گرم شدن بیشتر میزان افت سیگنال شما در طول مسیر

بیشتر خواهد شد. سعی کنید کابلهای خود را تا جای ممکن خاطر

از تابش مستقیم خورشید و گرمای زیاد هوا انتقال دهید.

رفع نویز تصویر در دوربین مدار بسته (قسمت اول)

 

 


ارسال دیدگاه