مدرسه پسرانه بینش معراج

مدرسه پسرانه بینش معراج
مدرسه پسرانه بینش معراج

دبیرستان بینش معراج در سال۱۳۹۳واقع دربلوارصادقیه جنوبی
خیابان ۲۷ غربی در ۳طبقه نصب و راه اندازی گردید
تعداد نصب دوربینها ۱۳عدد میباشد که از دوربینهای دام و بولت استفاده شده
و همچنین دبیرستان باقر العلوم در سال ۱۳۹۴واقع در
ستارخان سازمان اب کوچه کانون در ۳ طبقه راه اندازی شد.
مدیر این مدارس جناب اقای پوینکی میباشد.