عینک آفتابی مجهز به دوربین مدار بسته تشخیص چهره

  • 0

عینک آفتابی مجهز به دوربین مدار بسته تشخیص چهره

عینک آفتابی مجهز به دوربین مدار بسته تشخیص چهره

عینک آفتابی مجهز به دوربین مدار بسته تشخیص چهره

پلیس چین از عینک آفتابی مجهز به دوربین تشخیص چهره، برای

رد یابی مظنونین در بین جمعیت و پیشگیری از وقوع جرمهای احتمالی

استفاده میکند.


ارسال دیدگاه