دوربین مدار بسته

رفع نویز تصویر در دوربین مدار بسته با نوع کابل کواکسیال (قسمت سوم)

نویز تصویر
نویز تصویر

در مراحل قبل با داکت کشی و لوله گذاری صحیح آشنا شدید

در این قسمت توضیحاتی در رابطه با نوع کابل کواکسیال دوربین مدار بسته متناسب

با مسافت و محیط خواهیم داد. برای خرید کابل کواکسیال دوربین مدار بسته آنالوگ 

در یک پروژه ممکن است از چندمدل استفاده کنید.مثلا برای تعدادی از دوربین های

مدار بسته از کابل RG59 ،کواکسیل های فویل دار و یا دبل شیل