دوربین مدار بسته

دوربین شبکه POE به چه معناست؟

دوربینPOE
دوربین شبکه POE

واژه POE مخفف اصطلاح(Power on Ethernet) تغذیه از شبکه است.

دوربینهای POE دوربینهایی هستندکه میتواننداز طریق کابل شبکه تغذیه شوند.در

صورت تغذیه دوربین از شبکه دیگر نیازی به ادابتور وکابل برق برای دوربین نخواهد بود.

استفاده از دوربینهای POE حذف کابل کشی برق و آدابتوردوربین است.با حذف این موارداز

طرفی هزینهای نصب دوربین کاهش خواهد یافت واز طرفی کار نصب با سادگی بسیار

بیشتری همراه خواهد بود.عدم نیاز به استفاده ازکابل برق میتواندبه شدت زمان

نصب و پیچیدگی های نصب دوربینها را کاهش دهد.از طرف دیگرشما با استفاده

از سوئیچ های POE برای تغذیه دوربین به طور نا خود اگاه یک سیستم تغذیه

یکپارچه ایجاد کرده اید.در صورتی که بخواهید دوربینها را باUPS خود متصل کنید.

تنها کافیست تغذیه سوئیچ ها را بهUPS خود متصل کنید.

معایب :

بزرگترین عیب استفاده ازاین دوربینها اجبار به استفادهاز سوئیچ های POEاست.

بایدبدانید برای تغذیه دوربین حتما باید تمامی سوئیچ های متصل به دوربین ها

نیزPOE باشند.توجه داشته باشید که سوئیچ POE بسیار پر هزینه تر از سوئیچ

های عادی شبکه هستند واین موضوع تا حدزیادی کاهش هزینها مربوط به حذف

کابل برق را تحت شعاع قرار می دهد.البته میتوان در پروژهای مقیاس کوچکتر

از ادابتورهای POE نیز استفاذه نمودتا همچنان کاهش هزینه در زمره ویژگیهای

این تکنوتوژی قرار بگیرند.از طرف دیگر در صورت قطع دوربین ازسوئیچ دوربین ها

به طور کامل خاموش خواهد شد وحتی اگربه حافطه SD نیز مجهز باشد دیگر

توانایی ضبط تصاویررا نخواهدداشت .برای حل این مشکل در مواقع اضطراری

نیزمیتوان از سوئیچهای پشتیبان وراه اندازی یک سیستم Failover نیز استفاده

نمود.تغذیه دوربین از طریق شبکه معمولا زمانی توجیه فنی ومالی پیدا میکندکه

فواصل دوربینها تا هر سوئیچ به نسبت بالا باشد. در غیر اینصورت به دلیل

استفاده ازسوئیچ های گران قیمت توجیح اقتصادی استفاده از انها از بین خواهد

رفت.

آموزش اولیه نصب دوربین مدار بسته تحت شبکه IP

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *