دوربین مدار بسته

آموزش دوربینهای سامانه ثبت تخلفات (قسمت سوم)

دوربین ثبت تخلف
دوربین ثبت تخلف

سرعت سنجهای راداری

سرعت سنحهای راداری بر دونوع هستندتک هدف وچند هدف: رادارتک هدف

(single target radar) اصول کاراین سیستمها برمبنای پدیده داپلر میباشد.

موجی رادیویی از دستگاه خارج شده،به اجسام برخورد کرده وبا مقداری تغییر

(وابسته به سرعت جسم) به دستگاه بازمی گردد.با محاسبه مدت زمان

رفت و برگشت موج ومقدارتغییر فرکانس آن فاصله وسرعت جسم قابل محاسبه

است.این سیستمها دارای مشکلات زیادی بودندکه باعث کم شدن ارذش دادهای

انها در بحث ثبت تخلف شد.(در کارهای آماری هنوز استفادهی بسیاری دارد)

ایرادات سیستم راداری به اختصار:

۱-محل و زاویه آنتن

بدلیل انکه معیاری دقیق برای محدوده ی تحت نظر راداروجود نداردورادار

نیزتفکیک زاویه ای ندارددر صورت وجود چندشئی روبروی انتن رادار نمیتوان

مطمئن بودکه سرعت داده شده توسط رادار مربوط به کدام شئی است.

۲-دید عبوری

حتی زمانی که محل نصب و زاویه ی راداربسیار دقیق تنظیم شده است

بدلیل انکه امواج رادیویی تا حدی از اشیاءعبور میکنند ،ممکن است بازتاب

قویتری با شیءپشتی ایجاد شود تا با شیء جلویی.پس بجای سرعت جسم

نزدیکتر،سرعت جسم پشتی نشان داده میشود.

۳-تداخل اشیاء

در صورتی که راداربرروی جسم متحرکی نصب شده باشد،سرعت

محاسبه شده توسط رادار نسبی بوده،تغییر سرعت نا گهانی شیء

حامل راداردر سرعت محاسبه شده توسط رادارتاثیرناگهانی گذاشته

خطای خروجی رادار را بالا میبرد وآن را غیر قابل استناد میکند.

۴-خطای کسینوس

مانندخطای سرعت سنج لیزری،کسینوس زاویه ای ما بین جهت

حرکت شیءوجهت موج رادار درسرعت واقعی ضرب شده،

سرعتی کمتر از سرعت واقعی داده میشود.

پایان قسمت سوم

آموزش دوربینهای سامانه ثبت تخلفات (قسمت چهارم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *