دوربین مدار بسته

تفاوت بین هارد دوربین مداربسته و یک هارد عادی

هارد اینترنال 1ترا بایت
هارد اینترنال یک ترا بایت

۱-مدت زمانی که بی وقفه ذخیره سازی انجام می شود.

مدت زمان ذخیره سازی تصاویر بر روی یک هاردکامپیوترمعمولی به صورت ۵*۸ بیان می شود،

بدین معناکه این نوع هاردقادربه فعالیت روزانه،۸ساعت ودر هرهفته ،۵روز خواهدبود.(منطوراز

فعالیت هاردوضعیت خواندن وثبت کردن یک هارداست).توجه داشته باشیدکه