دوربین مدار بسته

افزایش رو به رشد نصب دوربین مدار بسته در کشور

افزایش رو به رشد نصب دوربین مدار بسته در کشور
افزایش رو به رشد نصب دوربین مدار بسته در کشور

اگر چه امروزه نیاز به نصب سیستم های حفاظتی در سطح جهان

بیش از پیش افزایش داشته، اما طی ماه های اخیر تقاضای مردم

ایران نسبت به نصب سیستم های حفاظتی از قبیل دوربین مدار

بسته و دزدگیر افزایش چشمگیری داشته است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در تلاطم بازار اقتصادی کشور، مردم

توجه بیشتری به امنیت خانه و اموال خود می کنند و البته نیروی

انتظامی نیز مشوق مردم در تجهیز اماکن به سیستم های امنیتی

و