دوربین مدار بسته

آموزش مادون قرمز هوشمند(Smart IR) در دوربین مدار بسته

آموزش مادون قرمز هوشمند(Smart IR) در دوربین مدار بسته
آموزش مادون قرمز هوشمند(Smart IR) در دوربین مدار بسته

در دوربین های مدار بسته بدون دید در شب هوشمند همیشه نور مادون

قرمز با حداکثر قدرت میتابد، در این حالت وقتی اجسام به دوربین می تابد

در این حالت وقتی اجسام به دوربین نزدیک هستند نور زیادی بازتاب

میکنند که باعث سفید شدن تصویر میشود. در دوربین های دارای

دید در شب هوشمند با نزدیک شدن اجسام و افراد به دوربین از

شدت تابش کم میشود. دوربین هایی که در راهرو و محل های

ورود و خروج نصب میشوند باید دارای این قابلیت باشند. امروز